Công ty TNHH Hào Quang Việt
Địa chỉ: 530 Huỳnh Văn Lũy, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: (+84-650)3860306 - Fax: (+84-650)3860306
Email: hqv@haoquangviet.com - Website: haoquangviet.com